Paslaugos

SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA KLAIPĖDOJE

LOGOPEDO VEIKLA. Įvairiapusiškas kalbos tyrimas ir pagalba ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams.

  • Komunikavimo įgūdžių ugdymas.
  • Neišplėtotos kalbos ugdymas.
  • Garsų tarimo mokymas.
  • Girdimojo ir regimojo suvokimo bei atminties ugdymas.
  • Sklandaus kalbėjimo sunkumų įveikimas.
  • Sutrikusios raidos vaikų kalbos ugdymas.
  • Konsultacijos tėvams.

LOGOPEDINĖ PAGALBA VAIKAMS, TURINTIEMS KLAUSOS SUTRIKIMŲ.

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA. Pagalbos teikimas vaikams, turintiems raidos, specifinių pažinimo, kompleksinių sutrikimų.

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS.

  • Individualios ir pogrupinės pratybos.
  • Kalbos ir nekalbinių įgūdžių lavinimas ankstyvojo amžiaus vaikams (nuo 2 metų).
  • Užsiėmimo trukmė 30-45 min.

Logopedo ir specialiojo pedagogo pagalba vaikams, nelankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigos.