Specialistas pataria

Vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, neretai susiduria su laiko sampratos ir laiko vaizdinių suvokimo sunkumais. Jiems sunku suvokti laiko sąvokas, pateikti atsakymus į klausimus, susijusius su laiko aplinkybėmis. Jie tarsi kitaip suvokia objektus ir tuo pačiu reaguoja į vidines baimes, manydami, jog nesusidoros su pateiktomis užduotimis.

plačiau
VAIKO RAIDOS YPATUMAI
Augdami vaikai kaupia patirtį, įgyja įvairių įgūdžių, išreiškia jausmus, pritaiko įspūdžius ir patyrimus, išmoksta spręsti konfliktus. Todėl pedagogai žaidimą naudoja vaikučiui mokyti, psichologai - emocinėms problemoms spręsti, o tėvai - vaikui užimti ir lavinti.
plačiau
ŽODŽIŲ ATRADIMO DŽIAUGSMAS

Kalba yra sudėtingiausias žmogaus instrumentas. Tačiau vaikui tereikia vos kelerių metų,kad išmoktų tarti tūstančius žodžių, suprastų jų reikšmės ir įgustų jungti juos vieną su kitu. Visi normaliomis sąlygomis auginami vaikai gimtosios kalbos išmoksta taippat lengvai kaip bėgiodami. 

plačiau
LOGOPEDAS PATARIA

2 METŲ VAIKO KALBOS RAIDA

  • ​praktiškai supranta visus žodžius, susijusius su aplinkos daiktais;
  • iki dviejų metų vaikas turi išmokti kalboje vartoti garsažodžius;
  • dviejų metų vaiko žodyną sudaro 120-150 žodžių;
plačiau
SENSORINĖ INTEGRACIJA - VAIKO RAIDOS PAGRINDAS

Pasaulį mes pažįstame liesdami, matydami, uosdami, ragaudami ir girdėdami. Nervų sistema mums taip pat siunčia žinias apie judesius ir kūno padėtis. Būtent smegenys leidžia mums suvokti, ką girdime, matome, liečiame ir pan. 

Jutimų sistema vystosi anksčiausiai. Naujagimis mato, girdi aukštus garsus, jaučia malonumą, kai mama jį liečia ir glamonėja. 

plačiau
KADA KREIPTIS Į LOGOPEDĄ IR SPECIALŲJĮ PEDAGOGĄ?

Logopedas Jums gali padėti, jei:

* jūsų vaikas netaisyklingai taria garsus ir juos painioja kalbėdamas;

* kalbėdamas kartoja skiemenis, garsus, painioja juos tarpusavyje;

* turite abejonių, ar tinkamai vystosi vaiko kalba;

plačiau
PATARIMAI TĖVELIAMS, KAIP BENDRAUTI SU SAVO VAIKU.....

1. Atraskite natūralius, įgimtus vaiko pomėgius, gabumus ir juos skatinkite, stenkitės juos atskleisti. Svarbiausia nesipriešinti genetiniam poveikiui. Realūs ir prasmingi pasiekimai pasiekiami tuomet, kai veikla remiasi genetiniu potencialu.

plačiau