Nuotolinis mokymas

Sakinių sudarymas su prielinksniais pagal paveikslėlius