Specialistas pataria

KADA KREIPTIS Į LOGOPEDĄ IR SPECIALŲJĮ PEDAGOGĄ?
KADA KREIPTIS Į LOGOPEDĄ IR SPECIALŲJĮ PEDAGOGĄ?

LOGOPEDAS GALI JUMS PADĖTI, JEI:

 

* jūsų vaikas netaisyklingai taria garsus ir juos painioja kalbėdamas;

* kalbėdamas kartoja skiemenis, garsus, painioja juos tarpusavyje;

* turite abejonių, ar tinkamai vystosi vaiko kalba;

* vaikui sunku rišliai kalbėti ir pasakoti;

* vaikas turi kalbos ar kalbėjimo sutrikimą ir auga dvikalbėje ar daugiakalbėje šeimoje;

* vaiko žodynas yra siauras;

* vaikas kalba "sava", aplinkiniams nesuprantama kalba;

* vaikas nenoriai kartoja žodžius ir sakinius;

* vaikas kalba greitai, mintis reiškia paskubomis; vaikas nesidomi raidėmis ir skaičiais, sunkiai sukaupia dėmesį;

* vaiko kalba yra agramatiška (nederina skaitvardžių ar būdvardžių su daiktavardžiais, dažnai kalboje naudoja veiksmažodžių bendratį ir pan.);

* nepakankamai išsivysčiusi smulkioji motorika;

* vaikas nelanko ikimokyklinės ugdymo įstaigos.

 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS GALI PADĖTI JŪSŲ VAIKUI, TURINČIAM RAIDOS, SPECIFINĮ PAŽINIMO, KOMPLEKSINĮ SUTRIKIMĄ. UŽSIĖMIMUOSE:

 

* laviname regimąjį suvokimą (mokomės skirti spalvas, formas, lyginame dydžius) ir girdimajį suvokimą (mokomės reaguoti į savo vardą, aplinkos, gamtos, muzikinius garsus, suvokti nurodymus ir prašymus);

* mokomės skirti erdvės ir laiko ryšius (mokomės skirti daiktų padėtį erdvėje, laiko sąvokas);

* laviname lytėjimo suvokimą (mokomės lytėjimu skirti daiktus, formas, dydžius);

* laviname sensoriką (mokomės diferencijuoti ir pavadinti spalvas, formas, dydžius);

* laviname dėmesį, atmintį ir vaizduotę (mokomės įsiminti vardus, nurodymus, prašymus);

* formuojame kiekio ir skaičiaus vaizdinius (mokomės skirti kiekį - vienas ir daug, skirti skaičius, suprasti veiksmų su skaičiumi ir kiekiu instrukcijas).